Αγοραφοβία

     Σε κάποιες περιπτώσεις η διαταραχή πανικού συνοδεύεται με αγοραφοβία. Η έννοια της αγοραφοβίας προσδιορίζεται ως το έντονο άγχος του ατόμου όταν βρίσκεται σε μέρη ή καταστάσεις από τα οποία είτε η φυγή είναι δύσκολη, είτε μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια σε περίπτωση εκδήλωσης των συμπτωμάτων πανικού ή άλλων καταστάσεων που μπορεί να φέρουν το άτομο σε αμηχανία. Οι φόβοι παρουσιάζονται σε καταστάσεις όπως:

  • χρήση δημοσίων μέσων μεταφοράς (δε θα έχει διαφυγή/βοήθεια)
  • παρουσία σε ανοιχτούς χώρους (δε θα έχει βοήθεια)
  • παρουσία σε κλειστούς χώρους (δε θα έχει διαφυγή)
  • να στέκεται στην «ουρά» ή να βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθος (δε θα έχει διαφυγή)
  • να είναι μόνος στο σπίτι (δε θα έχει βοήθεια)
πηγές: Politis, S., et al. (2020). Epidemiology of panic disorder and subthreshold panic symptoms in the Greek general population. Psychiatrike = Psychiatriki. Carl E et al. (2019).. DSM 5 (2013). Σίμος Γ (2010) σε Σίμος Γ (Επ.) Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Clark DA, Beck AT (2012) The anxiety & worry workbook. Skapinakis P και συν. (2013). Βαϊδάκης Ν (2008). Σίμος Γ (2008)