Αγχώδης Διαταραχή

  Η συγκεκριμένη διαταραχή χαρακτηρίζεται από το υπερβολικό άγχος και την ανησυχία (ανήσυχη σκέψη) που βιώνει το άτομο για μια σειρά γεγονότων ή δραστηριοτήτων για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί ότι είναι δύσκολο να τα ελέγξει. Οι κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενόχληση ή έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικές, επαγγελματικές ή άλλες δραστηριότητές του. Τέλος, το άγχος και η ανήσυχη σκέψη συνυπάρχουν με τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω συμπτώματα:

  • Νευρικότητα ή αίσθημα αγωνίας ή τεντωμένα νεύρα
  • Εύκολη κόπωση
  • Δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθημα ότι το μυαλό αδειάζει
  • Ευερεθιστότητα
  • Μυϊκή τάση
  • Διαταραχή του ύπνου

  Όπως προαναφέρθηκε κύριο συστατικό της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής (ΓΑΔ) είναι η υπερβολική και μη ελεγχόμενη ανήσυχη σκέψη για μια σειρά από καταστάσεις. Τα άτομα που έχουν ΓΑΔ στην ερώτηση για ποια πράγματα ανησυχούν απαντούν: «Για ποια πράγματα δεν ανησυχώ;». Η έρευνα έχει δείξει ότι οι σκέψεις των ατόμων με ΓΑΔ συχνά ξεκινούν με τη φράση: «Τι θα συμβεί αν…»:

  Τα συνήθη θέματα της ανήσυχης σκέψης είναι αυτά που απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους: οικογένεια, σχέσεις, εργασία, σχολείο, υγεία και θέματα οικονομικής φύσεως. Επιπρόσθετα, τα άτομα με ΓΑΔ ανησυχούν και για θέματα ήσσονος σημασίας (πχ. ποιο βιβλίο θα διαβάσουν). Έχουν επίσης την τάση να ανησυχούν για λιγότερο πιθανά ή απώτερα μελλοντικά γεγονότα (πχ. για το πώς θα πληρώσουν το πανεπιστήμιο του αγέννητου ακόμη παιδιού τους).

  Η ποιότητα ζωής τους συχνά περιγράφεται ως κακή, επειδή δε ζουν το παρόν αλλά το μέλλον. Για παράδειγμα, μπορεί να μην ευχαριστηθούν (τώρα) τη γιορτή που έχουν διοργανώσει, εξαιτίας της ανησυχίας τους για το καθάρισμα του χώρου μετά (μέλλον).

πηγές: DSM 5 (2013). Clark D, Beck A (2010) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. Dugas MJ, Robichaud M (2007) Cognitive Behavioural Treatment for GAD. Newman MG, Borkovec TD (2010) σε Σίμος Γ (Επ.) Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Skapinakis P και συν. (2013)