Γνωσιακή Συμπεριφορική – Κλινική Υπνοθεραπεία

  H Γνωσιακή Συμπεριφορική Κλινική Υπνοθεραπεία συνδυάζει δύο από τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, δηλαδή τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και την Κλινική Υπνοθεραπεία.

  Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε από τον  Aaron T. Beck.

  Ο όρος «γνωσιακή» αναφέρεται στις «γνωσίες», δηλαδή στις σκέψεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις. Ο όρος «συμπεριφοριστική» αναφέρεται στη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μορφών συμπεριφοράς και των καταστάσεων μέσα στις οποίες αυτές εμφανίζονται.

  Βασική αρχή της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας είναι ότι κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη, και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μια νέα διαδικασία μάθησης. Καλούμαστε να μάθουμε ότι δεν είναι πάντα τα γεγονότα αυτά καθαυτά που μας δυσκολεύουν, αλλά ο τρόπος που ερμηνεύουμε αυτά τα γεγονότα. Χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών και στρατηγικών προσαρμοσμένων εξατομικευμένα σε κάθε θεραπευόμενο. Είναι δομημένη και εστιάζει στην αντιμετώπιση του προβλήματος “εδώ και τώρα”.  

  Ο στόχος της είναι οι άνθρωποι να αξιολογούν τις σκέψεις τους με έναν πιο προσαρμοστικό και ρεαλιστικό τρόπο, να βιώνουν συναισθηματική βελτίωση και να βλέπουν αλλαγή και βελτίωση στη συμπεριφορά τους.

  Ο θεραπευόμενος γνωρίζει και κρατά τον τρόπο που βοηθήθηκε και τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν στη διαδικασία μαζί με το θεραπευτικό αποτέλεσμα της υγιούς αλλαγής του και ενθαρρύνεται να αναγνωρίζει και να προλαμβάνει τυχόν υποτροπές του στο μέλλον, φτάνοντας όλο και πιο κοντά στην αυτονομία…

  Η Κλινική και Θεραπευτική Ύπνωση είναι επίσημα αναγνωρισμένη θεραπεία από την ιατρική και την ψυχολογία, θα πρέπει να εφαρμόζεται, για να υπάρχουν αποτελέσματα, μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι την έχουν σπουδάσει και έχουν εκπαιδευτεί στη κλινική χρήση της ύπνωσης και να κατέχουν απαραίτητα τίτλο σπουδών σε κάποια ανθρωπιστική επιστήμη. Είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί την θεραπευτική ύπνωση ως εργαλείο θεραπείας.

  Η Κλινική Υπνοθεραπεία εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης νευροεπιστήμης και αποτελεί μία επιστημονική και αναγνωρισμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στη νευροβιολογία του συναισθήματος. Επαναπρογραμματίζει το υποσυνείδητο του θεραπευόμενου έτσι ώστε να απαλλαγεί από τις δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές. Ο ασθενής έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω του, έχει την αίσθηση ότι κοιμάται αλλά δεν κοιμάται .Βρίσκεται σε βαθιά χαλάρωση.  Επιτυγχάνεται μέσω της έντονης εστίασης της προσοχής και της αντίληψης σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο το οποίο μπορεί να είναι εξωτερικό ή εσωτερικό, ή της εστίασης σε μία σκέψη, ιδέα,  εικόνα,  λέξη, φράσεις. Έτσι, κατά τη διάρκεια της Ύπνωσης ο άνθρωπος αφήνει τα πράγματα να συμβούν μέσω του υποσυνείδητου νου αντί να τα κάνει να συμβούν με το συνειδητό. σκοπός της θεραπείας είναι μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης του ανθρώπου η αναπλαισίωση και επανακωδικοποίηση των συγκινησιακών προδιαθέσεων του ατόμου σε προλεκτικό επίπεδο.

  Tην δεκαετία του 1940  εμφανίστηκε ένας υπνοθεραπευτής ο Milton Erickson ο οποίος έφερε πραγματική επανάσταση στον τρόπο που χρησιμοποιούταν η ύπνωση στη θεραπεία, αλλά και στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις γενικά καθώς και στην αντίληψη σχετικά με τη φύση του ασυνείδητου νου, του περιεχομένου του και των δυνατοτήτων του.  Ο υπνοθεραπευτής αυτός  χαρακτηρίστηκε ως ο πιο σπουδαίος υπνοθεραπευτής όλων των εποχών.

  Οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 50λεπτα με 1ωρα. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κυμαίνεται από 18 έως 22. Εν συνεχεία είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κάποιες επιπλέον (λιγότερο συχνές) συνεδρίες  ως αναμνηστικές με στόχο και την αποφυγή πιθανής υποτροπής.

  Η Κλινική Ύπνωση εγαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις ψυχοσυναισθηματικές και ψυχοφυσιολογικές διαταραχές (εξαιρούνται οι ψυχώσεις και οι διαταραχές προσωπικότητας) έχοντας ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις:

 • άγχους
 • κατάθλιψης
 • κρίσεων πανικού
 • κοινωνικού άγχους – κοινωνικής φοβίας
 • ψυχαναγκασμών – καταναγκασμών
 • φοβιών
 • εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα
 • διακοπή καπνίσματος
 • παρέμβαση στη παχυσαρκία
 • τεχνικές χαλάρωσης και αλλαγής εστίασης της προσοχής
 • προοδευτική μυϊκή χαλάρωση
 • συστηματική απευαισθητοποίηση (φοβίες)
 • ενίσχυση αυτοεικόνας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης