Διαταραχή Πανικού

     Η διαταραχή πανικού χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού, σε συνδυασμό (τουλάχιστον για διάστημα ενός μήνα) με την επίμονη ανησυχία ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστούν κι άλλες κρίσεις και την αλλαγή της συμπεριφοράς στην καθημερινότητα του ατόμου.

     Η κρίση πανικού αναφέρεται σε μια ξαφνική εμφάνιση έντονου φόβου ή δυσφορίας που κλιμακώνεται σε διάστημα λίγων λεπτών, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται συμπτώματα όπως:

 • Εφίδρωση
 • Αίσθημα παλμών
 • Έντονος τρόμος ή τρεμούλα
 • Αίσθημα λαχανιάσματος ή ασφυξίας
 • Αίσθημα πνιγμονής
 • Δυσφορία ή πόνος στο θώρακα
 • Ναυτία ή κοιλιακή ενόχληση
 • Αίσθημα ζάλης
 • Τάση για λιποθυμία
 • Φόβος θανάτου
 • Ρίγη ή αίσθημα ζέστης
 • Φόβος απώλειας ελέγχου
 • Παραισθησίες (μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα)
 • Παραποιημένη αντίληψη του περιβάλλοντος ή του εαυτού (αποπραγματοποίηση ή αποπροσωποποίηση).

     Οι κρίσεις πανικού χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι:

 • παρουσιάζονται απροσδόκητα και ξαφνικά, παρότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις που τις πυροδοτούν
 • δημιουργούν ανησυχία για τα σωματικά συμπτώματα
 • συνοδεύονται από καταστροφικά σενάρια
 • το άτομο υιοθετεί στρατηγικές για να τις αποφύγει
πηγές: Politis, S., et al. (2020). Epidemiology of panic disorder and subthreshold panic symptoms in the Greek general population. Psychiatrike = Psychiatriki. Carl E et al. (2019).. DSM 5 (2013). Σίμος Γ (2010) σε Σίμος Γ (Επ.) Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Clark DA, Beck AT (2012) The anxiety & worry workbook. Skapinakis P και συν. (2013). Βαϊδάκης Ν (2008). Σίμος Γ (2008)