Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Σύμφωνα με το νεότερο σύστημα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών (DSM 5), η ΙΔΨ ανήκει στη γενική κατηγορία Ιδεοψυχαναγκαστική και άλλες Σχετικές Διαταραχές και χαρακτηρίζεται από την παρουσία: Ιδεοληψιών:
 • επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις, οι οποίες βιώνονται κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διαταραχής σαν παρείσακτες και απρόσφορες, προκαλώντας έντονο άγχος ή ενόχληση
 • το άτομο προσπαθεί να αγνοεί ή καταστέλλει τις σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις, ή να τις εξουδετερώσει με κάποια άλλη σκέψη ή πράξη
Συνήθη θέματα Ιδεοληψιών:
 • Μόλυνσης
 • Παθολογικής αμφιβολίας
 • Σωματικές
 • Ανάγκη για συμμετρία
 • Επιθετικότητα
 • Σεξουαλικότητα
ή/και Καταναγκασμών:
 • επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (πχ. πλύσιμο χεριών, τακτοποίηση, έλεγχος) ή νοερές πράξεις (πχ. προσευχές, μετρήσεις, σιωπηρές επαναλήψεις λέξεων), τις οποίες το άτομο αισθάνεται αναγκασμένο να εκτελέσει σε απάντηση μιας ιδεοληψίας, ή σύμφωνα με κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά
 • οι συμπεριφορές ή οι νοερές πράξεις αποβλέπουν στην αποτροπή ή μείωση της ενόχλησης ή στην αποτροπή κάποιου απευκταίου γεγονότος ή κατάστασης· ωστόσο, αυτές οι συμπεριφορές ή νοερές πράξεις δε συνδέονται με ρεαλιστικό τρόπο με αυτό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί να εξουδετερώνουν ή να αποτρέπουν, ή είναι σαφώς υπερβολικές
Συνήθεις πράξεις Καταναγκασμών:
 • Έλεγχος
 • Καθάρισμα, πλύσιμο
 • Μέτρημα
 • Επιβεβαιώσεις από άλλους
 • Επανατοποθέτηση αντικειμένων (ανάγκη για συμμετρία, ακρίβεια)
 • Παρασυσσώρευση (αντικειμένων)
  Το άτομο αφιερώνει περισσότερο από μία ώρα την ημέρα στις ιδεοληψίες ή στους καταναγκασμούς και αντιμετωπίζει ενόχληση και μείωση της λειτουργικότητας στην εργασία, στην κοινωνικοποίηση ή σε άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής του.  
πηγές: DSM V (2013). Σίμος Γ (Επ.) Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Clark DA (2007) Cognitive-Behavioral Therapy for OCD. Obsessive-compulsive disorder: NICE guideline (2005). Abramowitz JS et al. (2003). Fairbrother N, Abramowitz JS (2007). Ruscio AM et al. (2010). Skapinakis P και συν. (2013).