Συμβουλευτική Γονέων

    Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβουλευτικές δεξιότητες επιδιώκουν να ενισχύσουν την ψυχική τους υγεία, να μειώσουν το άγχος, να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά το πρόβλημα, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι στους άλλους ανθρώπους γεγονός που θα ενισχύσει και την αντίληψη της προσωπικής τους αξία.

    Η “συμβουλευτική” μπορεί να φανεί χρήσιμη στους γονείς όταν το παιδί τους αντιμετωπίζει:

  • χρόνια προβλήματα, οργανικά: σωματική αναπηρία, μειωμένο νοητικό δυναμικό, χρόνιες νόσους ή σύνδρομα, αναπτυξιακά
  • προβλήματα λόγου, μαθησιακές δυσκολίες,
  • αλλά και όταν υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα (προβλήματα στη σχέση του γονεϊκού ζεύγους, κακοποίηση, αποχωρισμός, θάνατος, ψυχική διαταραχή γονέα κ.λπ.),

    Βοηθώντας τους να τα αποδεχτούν και να το στηρίξουν, δίνοντας έμφαση και σε άλλες πλευρές, της προσωπικότητας του και της ζωής του.Απώτερος στόχος είναι η καλή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και η συνολική ευημερία της οικογένειας.

    Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω διαδικτύου.