Σχολική ετοιμότητα

  Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στην Α’ Δημοτικού είναι ένας σταθμός για τη ζωή των παιδιών και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν κατακτήσει δεξιότητες και να πληρούν κάποια κριτήρια όπως: Τη Νοητική, Προφορική, Αναγνωστική, Σωματική Κοινωνική και συναισθηματική ετοιμότητα .

  Πιο αναλυτικά:

 • Tο παιδί θα πρέπει να έχει την ικανότητα να λειτουργήσει κοινωνικά στο σχολείο και να συμμετάσχει σε κοινές δραστηριότητες.
 • Να έχει καλή ικανότητα επαφής και προσαρμογής ακολουθώντας όρια και κανόνες.
 • Να  συνεργάζεται με άλλα παιδιά σε ομαδικές εργασίες και παιχνίδια με σύνεση αλλά και με διεκδικητικότητα όταν το απαιτεί η περίσταση.
 • Να αρθρώνει σωστά όλους τους ήχους της γλώσσας μας.
 • Να έχει άρτια φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία και πραγματολογία έχοντας σωστή φωνολογική ενημερότητα.
 • Να μπορεί να εκφράζεται κατανοητά, να μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες που είδε άκουσε και έζησε, με σωστά δομημένο λόγο έχοντας αρχή μέση και τέλος σε αυτό που λέει.
 • Να αναγνωρίζει τα γράμματα, και να αντιστοιχεί σωστά φώνημα με γράφημα.
 • Να συνδέει ήχους με συλλαβές.
 • Να αντιγράφει και να σχεδιάζει. Να χρωματίζει σε πλαίσιο.
 • Να γνωρίζει σχήματα, χρώματα
 • Να είναι προσανατολισμένο χωροχρονικά. Να γνωρίζει εποχές, ημέρες, μήνες, χρονική διάρκεια (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ).
 • Να γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες.
 • Να ξεχωρίζει κατηγορίες / ζώων, φρούτων, λαχανικών.
 • Να ξεχωρίζει δεξί – αριστερό.
 • Να έχει την αντίληψη περιεχομένου, μεγεθών, μορφών και ποσοτήτων.
 • Να έχει καλή ακουστική και οπτική μνήμη και καλή οπτική αντίληψη.

  Σε περίπτωση που το παιδί δεν είναι έτοιμο να φοιτήσει στην Α΄ Δημοτικού, θα πρέπει να γίνει στοχευμένη παρέμβαση από ειδικό.