Ειδικές Φοβίες

     Η έννοια του φόβου αφορά όλους τους ανθρώπους, κάθε εθνότητας και ηλικίας και ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ο φόβος είναι μία φυσιολογική αντίδραση που προκαλείται ως αποτέλεσμα έκθεσης σε έναν κίνδυνο ή απειλή. Η φοβία είναι μια ειδική κατηγορία φόβου, κατά την οποία το άτομο βιώνει το συναίσθημα του φόβου με δυσανάλογη ένταση σε σχέση με το γεγονός που την προκάλεσε. Η αντίδραση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί και βρίσκεται έξω από τον έλεγχο του ατόμου, οδηγώντας τελικά στην αποφυγή της κατάστασης από την οποία προέκυψε. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να φοβάται τα ταξίδια με αεροπλάνο και να τα αποφεύγει εντελώς ή να έχει φοβία με τη θέα του αίματος και να αποφεύγει κάθε κατάσταση που θα έρθει σε επαφή με αυτό ή τέλος να αποφεύγει να επισκεφθεί σπίτια φίλων του με ζώα σε περίπτωση που έχει φοβία με κάποια. Τα άτομα με φοβία συνήθως αναγνωρίζουν ότι οι φόβοι τους δεν είναι βάσιμοι και πως οι άλλοι

  • Φοβία για τα ζώα: έντομα, ερπετά κ.ά.
  • Φοβία σχετική με αίμα, ενέσεις ή ανοιχτό τραύμα
  • Φοβία φυσικού περιβάλλοντος: καταιγίδες, ύψη, νερό κ.ά.
  • Φοβία σχετιζόμενη με κατάσταση: αεροπλάνα, ανελκυστήρες, κλειστοί χώροι κτλ.
  • Άλλες φοβίες: φόβος πνιγμονής ή εμετού κ.ά. Σε παιδιά: φόβος για τους δυνατούς ήχους ή για άτομα μεταμφιεσμένα

 

πηγές:. DSM V (2013). Skapinakis P και συν. (2013). Starcevic V (2010) Anxiety disorders in adults. Barlow DH, Raffa SD, Cohen EM (2002) σε Nathan P, Gorman JM (Eds) A guide to treatments that work. Marks MI (2001) Νικήστε τις φοβίες.