Κοινωνικές Ιστορίες

Κοινωνικές Ιστορίες

 Το βιβλίο αυτό είναι ένας πολύτιμος οδηγός για θεραπευτές της ειδικής αγωγής, νηπιαγωγούς , δασκάλους και γονείς που θέλουν να βοηθήσουν άτομα με επικοινωνιακά και κοινωνικά   ελλείμματα.

  Οι κοινωνικές ιστορίες αυτού του βιβλίου προτείνουν λύσεις σε προβλήματα που δυσχεραίνουν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και διδάσκουν τον τρόπο για την επίλυση τους.  Είναι χωρισμένο σε θεματικά κεφάλαια που το καθένα εστιάζει σε ένα διαφορετικό θέμα με στόχο να καλυφθούν θεματικές που αφορούν τη σχολική , την κοινωνική ζωή του παιδιού , την υγεία ,την υγιεινή και τα συναισθήματα. Είναι εικονογραφημένο εκμεταλλευόμενο το οπτικό σύστημα του παιδιού με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και οποιουδήποτε μικρού παιδιού που αναπτυξιακά διανύει τη φάση της εξερεύνησης και της ανακάλυψης  του κόσμου των μεγάλων.

  Ως ειδική παιδαγωγός διαπίστωσα ότι οι κοινωνικές ιστορίες  αποτελούν ένα θαυμάσιο θεραπευτικό μέσον για την κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, την κατανόηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης  και κοινωνικής πραγματικότητας. 

  Οι κοινωνικές ιστορίες του βιβλίου δίνουν στο άτομο που τις έχει ανάγκη μια σειρά από πληροφορίες που θα το βοηθήσουν να  αποκωδικοποιήσει τον κόσμο μας και να τον προσαρμόσει στο δικό του. Έτσι προβληματικές συμπεριφορές ,εκρήξεις θυμού και υπερβολικό άγχος μειώνονται σημαντικά.

  Αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου στάθηκαν οι αναρίθμητες σελίδες κοινωνικών ιστοριών που γέμισαν το συρτάρι του γραφείου μου. Υλικό το οποίο είχα ετοιμάσει και διδάξει σε παιδιά  σε εφήβους αλλά και σε ενήλικες. Η αιτία όμως ήταν και παραμένει  η βαθιά ανάγκη μου να προσθέσω έστω ένα λιθαράκι στο συνεχή αγώνα τους για την κατανόηση της κοινωνίας μας και των κανόνων της. 

  Στόχος και ελπίδα είναι το βιβλίο αυτό να βοηθήσει ώστε να  αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευκολία την καθημερινότητα τους αυξάνοντας την κοινωνική ευαισθητοποίηση τους και διδάσκοντας νέες δεξιότητες.

Ελευθερία Μπογδάνη