Κατάθλιψη

     Πρόκειται για μια ψυχική διαταραχή η οποία εμφανίζεται με καταθλιπτική διάθεση, απώλεια του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης, μειωμένη ενεργητικότητα, συναισθήματα ενοχής ή χαμηλής αυτοεκτίμησης, προβλήματα στον ύπνο ή στην όρεξη για φαγητό και χαμηλή ικανότητα συγκέντρωσης. Τα συμπτώματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να βιώνει το άτομο σημαντική δυσκολία στο να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες.

     Σύμφωνα με τη νεότερη ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών (DSM 5), η κατάθλιψη ανήκει στη γενικότερη κατηγορία των καταθλιπτικών διαταραχών και ταξινομείται ως εξής:

Μείζων καταθλιπτική διαταραχή

     Τα συμπτώματα χρειάζεται να είναι παρόντα για τουλάχιστον 2 εβδομάδες:

 • Καταθλιπτική διάθεση σχεδόν καθημερινά
 • Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, σχεδόν καθημερινά
 • Απώλεια ή αύξηση της όρεξης ή μεταβολή του βάρους
 • Διαταραχές του ύπνου
 • Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση σχεδόν καθημερινά
 • Κόπωση ή απώλεια ενεργητικότητας σχεδόν καθημερινά
 • Αισθήματα αναξιότητας ή ενοχής σχεδόν καθημερινά
 • Ελαττωμένη ικανότητα σκέψης, ή συγκέντρωσης ή δυσκολία λήψης αποφάσεων σχεδόν καθημερινά
 • Σκέψεις θανάτου ή απόπειρα αυτοκτονίας

Τα ανωτέρω συμπτώματα προκαλούν σημαντικό στρες ή μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου σε τομείς της καθημερινότητάς του (κοινωνική, επαγγελματική κ.ά.).

Δυσθυμική διαταραχή

     Καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις περισσότερες ημέρες, για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών. Συνοδεύεται με κάποια από τα παρακάτω:

 • Μειωμένη όρεξη ή υπερφαγία
 • Διαταραχές του ύπνου
 • Κόπωση ή απώλεια ενεργητικότητας
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Ελαττωμένη ικανότητα συγκέντρωσης ή δυσκολία λήψης αποφάσεων
 • Αισθήματα απελπισίας

     Τα ανωτέρω συμπτώματα προκαλούν σημαντικό στρες ή μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου σε τομείς της καθημερινότητάς του (κοινωνική, επαγγελματική κ.ά.).

Προεμμηνορρυσιακή  δυσφορική διαταραχή

     Τα συμπτώματα είναι παρόντα την εβδομάδα πριν την έναρξη της έμμηνου ρύσεως, ξεκινούν να βελτιώνονται μερικές ημέρες μετά και ελαχιστοποιούνται μία εβδομάδα μετά το τέλος της έμμηνου ρύσεως:

 • Έντονη ευμεταβλητότητα της διάθεσης
 • Έντονη ευερεθιστότητα ή θυμός
 • Έντονα καταθλιπτική διάθεση, αισθήματα απελπισίας ή σκέψεις υποτίμησης του εαυτού
 • Έντονο άγχος ή ένταση
 • Μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες
 • Δυσκολία στη συγκέντρωση
 • Αύξηση της όρεξης
 • Διαταραχές του ύπνου
 • Σωματικά συμπτώματα όπως: διόγκωση του στήθους, μυϊκοί πόνοι

     Τέλος, το μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο εμφανίζεται και στην κατηγορία των Διπολικών διαταραχών:

Διπολική διαταραχή

Κατάσταση στην οποία υπάρχουν εναλλαγές της διάθεσης ανάμεσα σε δύο «πόλους»:

το καταθλιπτικό στάδιο το άτομο παρουσιάζει τα συμπτώματα της μείζωνας κατάθλιψης

Στο μανιακό στάδιο το άτομο έχει υπερβολική ενεργητικότητα, μπορεί να μιλάει διαρκώς, να παρουσιάζει διαφυγή σκέψης ή να έχει μειωμένη ανάγκη για ύπνο

Στοιχεία του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου εμφανίζονται και στην Κυκλοθυμική διαταραχή, όπου πάλι υπάρχει εναλλαγή της διάθεσης ανάμεσα στους δύο προαναφερθέντες πόλους.

πηγές: DSM 5 (2013). Ford DE και συν. (1998). Garfield CF και συν. (2014). Hasin DS και συν. (2005). Knol MJ και συν. (2006). Martin LA και συν. (2013). Mikkelsen RL (2004). Moussavi S κα συν. (2007). Skapinakis P και συν. (2013). Uzun S και συν. (2009). Vliegen N και συν. (2014). Whooley M (2006).